Foto: Therese Vorbau

Famntaget

Statyn Famntaget av Axel Ebbe är placerad i hamnen i Smygehuk där hon blickar ut över båtarna och havet. Ryktet säger att det var skådespelerskan Uma Thurmans mormor som stod modell för konstverket.

Foto: Therese Vorbau

Smygehuks fyr

Fyren i Smygehuk byggdes år 1883 och är 17 meter hög. År 2001 tändes den igen efter att ha varit släckt i 25 år. Fyrvaktarbostaden är numera också ett vandrarhem.

Sydligast!

Smygehuk, Sveriges sydligaste punkt ligger i Trelleborgs kommun. Här kan du bland annat besöka det gamla Köpmansmagasinet, fyren och kalkugnarna. På den sydligaste punkten finns en utkik för att markera platsen!
 

Foto: Therese Vorbau

Kalkugnarna

Kalkugnarna som finns norr om Smygehamn brändes det kalk i från mitten av 1800-talet fram till år 1954. En kalkugn finns också att se mellan hamnen och Köpmansmagasinet.

Foto: Therese Vorbau

Hamnen i Smyge

Småbåtshamnen i Smyge är ett före detta kalkbrott som byggdes om på 1920-talet som idag tar emot både nationella och internationella gäster. Vid hamnen finns även ett välbesökt fiskrökeri och café.

Smygehuks Turistbyrå

Köpmansmagasinet

Smyge Strandväg 10
231 78 Smygehamn
0410-73 40 21
smygehuk.turist@trelleborg.se

Öppet 4 juni  -  28 augusti
Varje dag kl 10.00-18.00

Följ oss på Instagram - visitsmygehuk
Välkommen in!

 

Kalkugnarna

Landskapet visar fortfarande spår efter kalkindustrin. Bränningen skedde i så kallade kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var tio ugnar i bruk. Nio av dem finns bevarade och den äldsta är från mitten av 1800-talet. Den byggdes av tysken Herman Wendt och ligger mellan hamnen och Köpmansmagasinet. Övriga ugnar ligger norr om Smygehamn.

 

 

Unik natur

Växt- och djurlivet runt udden präglas av den kalkrika marken. På stranden ligger mängder av klappersten, som vaskats fram ur den kalkrika berggrunden. Du kan också hitta fossil som är förstenade rester av sjöborrar. Växter som trivs i den kalkrika jorden är arter som backanis, väddklint och trifft.

Norr om hamnen finns ett kärr där orkidéerna majnyckel och ängsnyckel trivs. Även salamander, grodor och paddor och den starkt hotade strandpaddan finns. På strandängarna mellan Böste och hamnen i Smyge finns en unik population av huggorm, troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Huggormarna är fridlysta.